Hồ sơ miễn thuế TNCN, lệ phí trước bạ khi sang tên Sổ đỏ

    Kim Đô Policity  -    Dự án Kim Đô Policity Yên Phong .  Dự án nóng bỏng từng ngày tại thành phố trẻ  Từ Sơn Garden City , hãy tìm hiểu ...

 Hồ sơ miễn thuế TNCN, lệ phí trước bạ khi sang tên Sổ đỏ Kim Đô Policity - Hồ sơ miễn thuế TNCN, lệ phí trước bạ khi sang tên Sổ đỏ Dự án Kim Đô Policity Yên Phong.

Hồ sơ miễn thuế TNCN, lệ phí trước bạ khi sang tên Sổ đỏ Dự án nóng bỏng từng ngày tại thành phố trẻ Từ Sơn Garden City, hãy tìm hiểu nguyên nhân.
Hồ sơ miễn thuế TNCN, lệ phí trước bạ khi sang tên Sổ đỏ Sánh vai với Ecopark hay Phú Mỹ Hưng chỉ có thể là Dự án khu đô thị Kim Đô PoliCity với mật độ xây dựng chỉ 21%.

Để được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế nhà đất thì người dân phải có giấy tờ chứng minh. Để thuận tiện cho việc theo dõi và thực hiện, LuatVietnam đã tổng hợp những giấy tờ chứng minh miễn thuế khi sang tên Sổ đỏ.

Khi nào được miễn thuế, phí khi sang tên Sổ đỏ?

* Miễn thuế thu nhập cá nhân

Điểm a, b và điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế nhà đất như sau:

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

– Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

– Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Xem chi tiết: 2 trường hợp được miễn thuế khi mua bán nhà đất

* Miễn lệ phí trước bạ

Căn cứ khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì được miễn lệ phí trước bạ.

giấy tờ chứng minh miễn thuế khi sang tên Sổ đỏLoại giấy tờ chứng minh miễn thuế khi sang tên Sổ đỏ (Ảnh minh họa)
 

Hồ sơ miễn thuế, lệ phí khi sang tên Sổ đỏ

Căn cứ tiết b.2 điểm b khoản 3 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất được quy định như sau:

TT

Trường hợp

Tên giấy tờ chứng minh

1

Chuyển nhượng giữa vợ với chồng

Cần một trong các giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy chứng nhận kết hôn hoặc quyết định của tòa án xử ly hôn, tái hôn (đối với trường hợp chia nhà do ly hôn, hợp nhất quyền sở hữu do tái hôn)

2

Chuyển nhượng giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ

Có một trong hai giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu (nếu cùng sổ hộ khẩu) hoặc bản sao giấy khai sinh

Trường hợp con ngoài giá thú thì phải có bản sao quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền

3

Chuyển nhượng giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi

Cần có một trong hai giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu (nếu cùng sổ hộ khẩu) hoặc bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền

4

Chuyển nhượng giữa ông nội, bà nội với cháu nội

Cần có giấy tờ sau: Bản sao giấy khai sinh của cháu nội và bản sao giấy khai sinh của bố cháu nội hoặc bản sao sổ hộ khẩu có thể hiện mối quan hệ giữa ông nội, bà nội với cháu nội

5

Chuyển nhượng giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại

Cần có giấy tờ sau: Bản sao giấy khai sinh của cháu ngoại và bản sao giấy khai sinh của mẹ cháu ngoại; hoặc bản sao sổ hộ khẩu có thể hiện mối quan hệ giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại

6

Chuyển nhượng giữa anh, chị, em ruột với nhau

Cần có giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy khai sinh của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng thể hiện mối quan hệ có chung cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hoặc các giấy tờ khác chứng minh có quan hệ huyết thống

7

Chuyển nhượng giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể

Cần có giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu ghi rõ mối quan hệ giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; hoặc bản sao giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh của chồng hoặc vợ làm căn cứ xác định mối quan hệ giữa người chuyển nhượng là cha chồng, mẹ chồng với con dâu hoặc cha vợ, mẹ vợ với con rể

Lưu ý:

– Trường hợp chuyển nhượng nhà đất thuộc đối tượng được miễn thuế nêu trên nhưng người chuyển nhượng không có giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu thì phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về mối quan hệ giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng làm căn cứ để xác định thu nhập được miễn thuế.

– Bản sao các giấy tờ trên phải có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn. Nếu không có công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn thì người chuyển nhượng phải xuất trình bản chính để cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu.

– Khi tặng cho, thừa kế căn cứ vào những giấy tờ trên để thực hiện.

8

Đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam

Cá nhân chuyển nhượng nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Trên Tờ khai mẫu số 11/KK-TNCN cá nhân tự khai thu nhập được miễn thuế và ghi rõ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định đối với nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

* Hồ sơ miễn lệ phí trước bạ

Căn cứ Phụ lục I kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, ngoài tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 01/LPTB thì phải nộp bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính.

Tuy nhiên, Nghị định không quy định tên loại giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ. Để được miễn lệ phí trước bạ người kê khai chỉ cần có một trong những loại giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi,…

Trên đây là giấy tờ chứng minh miễn thuế khi sang tên Sổ đỏ (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế). Ngay cả khi được miễn thì người dân vẫn phải kê khai để cơ quan thuế quản lý.

COMMENTS

Tên

Bản tin bất động sản,80,Bất động sản,55,Cẩm nang nội ngoại thất,7,Cẩm nang phong thủy,17,Dự án khu đô thị,27,Luật nhà ở,17,Rao vặt,7,Thị trước,1,Thị trường,58,Tin tức,10,
ltr
item
Bất động sản HUD - batdongsanhud.info: Hồ sơ miễn thuế TNCN, lệ phí trước bạ khi sang tên Sổ đỏ
Hồ sơ miễn thuế TNCN, lệ phí trước bạ khi sang tên Sổ đỏ
https://thuvienbatdongsan.vn/wp-content/uploads/2021/12/hot.gif
Bất động sản HUD - batdongsanhud.info
https://www.batdongsanhud.info/2022/01/ho-so-mien-thue-tncn-le-phi-truoc-ba.html
https://www.batdongsanhud.info/
https://www.batdongsanhud.info/
https://www.batdongsanhud.info/2022/01/ho-so-mien-thue-tncn-le-phi-truoc-ba.html
true
1586782279336992747
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content